32. sjednica Općinskog vijeća održana je u Hrvatskom domu u Siraču 16. prosinca 2020. godine. Slijedom dnevnog reda, donesene su Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendija, Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu te Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. Glavna tema sjednice bila je Proračun, rebalans ovogodišnjeg i financijska projekcija za iduću godinu s prijedlozima za iduće dvije godine. Kroz analizu urađenog u 2020. godini, možemo vizualizirati ovogodišnji Proračun Općine Sirač uz informacijsku podršku predlagatelja, načelnika Općine Branimira Milera:

 

Koji su to projekti koji su se aktivirali u ovoj godini?

 

Što će se do kraja godine poduzeti, a što je predviđeno rebalansom?

 

Završeno je asfaltiranje Krešimirove ulice s tim da će se dio radova obaviti iduće godine, završava se i mrtvačnica u Miljanovcu, a što se tiče radova na Hrvatskom domu?

 

U pregledu ostalih poslova na području Općine Sirač, kako informira načelnik Branimir Miler:

 

Dio vodovoda u Miljanovcu napravljen je, a drugi dio je u planu za iduću godinu, također za iduću godinu je u planu i cesta Pakrani-Bijela-Borki:

 

Projekata za Sirač u sljedećoj godini ima još, a Proračunska projekcija Općine za 2021. je 15 milijuna i 300 tisuća kuna. Što se tiče studentskih stipendija koje su dominirale dnevnim redom sjednice Vijeća Općine Sirač, kako o ovoj temi obavještava javnost načelnik Branimir Miler:

 

Odlučeno je da se stipendiraju studenti koje se obrazuju za deficitarna zanimanja na području Sirača:

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 32. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2008./2009. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2009./2010. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2010./2011. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2011./2012. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2012./2013. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2013./2014. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2014./2015. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2015./2016. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2016./2017. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2017./2018. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2018./2019. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2019./2020. godine
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Elizabeta Dimitrov
Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o suglasnosti na I. Izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara
Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Sirač za projekt "Poboljšanje energetskih svojstava zgrade vatrogasnog doma u Siraču"
Odluka o pozajmici novčanih sredstava Baptističkoj crkvi "SION" Sirač

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
Bilješke uz III. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
I. izmjene programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
I. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2020. godinu
I. izmjene programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
I. izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
II. izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2020. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2020. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

 

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Sirač
Odluka o darovanju građevinskog zemljišta Udruzi Nijemaca i Austrijanaca Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na 1. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu Javne ustanove KOMUS SIRAČ
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2021. godinu Javne ustanove KOMUS SIRAČ
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada za 2021. godinu Javne ustanove KOMUS SIRAČ