Na 30. sjednici Općinskog vijeća sve točke obimnog predloženog i jednom točkom dopunjenog Dnevnog reda vijećnici su usvojili. U info sažetku trosatnog zasjedanja na prvom mjestu slijedom Dnevnog reda je od strane vijećnika prihvaćeni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač. Nakon što je program prihvaćen, informira načelnik Branimir Miler:

 

…a uz spomenuti program, vijećnici su usvojili još jedan, Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji:

 

Kada je riječ o Programu poticanja gospodarstva na području Općine Sirač raspravljalo se o novčanim iznosima za ovu namjenu:

 

Vijećnici su obaviješteni o sadržaju Odluke o komunalnom redu koja je tehničko usklađivanje sa zakonskim okvirom, a usvojena je i Odluka o socijalnoj skrbi:

 

S obzirom da je osnovan Komus, Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti u Siraču, na ovu ustanovu prebačeno je upravljanje grobljima, a cijene pogrebnih usluga Odlukom upravnog vijeća Komusa, ne mijenjaju se osim što se na iznose usluga dodaje PDV. Na zahtjev Komusa usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa.

Vezano uz Odluku o oslobađanju gospodarstva od plaćanja komunalne naknade kao posljedici okolnosti izazvanih pandemijom, kako ističe načelnik Branimir Miler:

 

Vezano uz zahtjev za dodjelu građevinskog zemljišta za potrebe Udruge Austrijanaca i Nijemaca, načelnik podsjeća kako je nedavno općina kupila parcelu za izgradnju etno kuće, a na sjednici Vijeća usvojena je Odluka:

 

Dnevni red sjednice Vijeća dopunjen je još jednom točkom koja se odnosi na radove u prilog kompletnoj rekonstrukciji Hrvatskog doma u postupku preuređenja:

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar 

Dokumenti s 30. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Odluka o komunalnom redu
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima
Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik pogrebnih usluga Javne ustanove KOMUS SIRAČ
Odluka o davanju suglasnosti na Troškovnik-Cjenik komunalnih djelatnosti Javne ustanove KOMUS SIRAČ
Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
Odluka o prijenosu prava vlasništva grobnica i grobnih okvira Javnoj ustanovi Komus Sirač
Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije covid-19
Odluka o dodjeli građevinskog zemljišta Udruzi Nijemaca i Austrijanaca Sirač
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Sirač za 2020. godinu
II. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu