Dan Općine Sirač ove je godine prošao drugačije nego je to bilo dosada. Manifestacije u Siraču su otkazane, a plan je krizu prebroditi pokretanjem gospodarstva. Tek kada se privredni kotač pokrene onda ćemo slaviti, kaže načelnik Općine Sirač Branimir Miler, prenoseći naglaske s 28. sjednice Vijeća Općine Sirač održane prema epidemiološkim preporukama u Hrvatskom domu u ponedjeljak, 1. lipnja 2020. godine navečer.

 

Među točkama usvojenog Dnevnog reda bio je i Godišnji izvještaj o izvršenju prošlogodišnjeg Proračuna vrijednog preko 12 milijuna kuna koji je u prihodovnoj stavci ostvaren s 98 posto, a u rashodovnoj 90 posto, naglašava načelnik Branimir Miler:

 

Financijsko izvješće Osnovne škole Siraču za vrtić u Siraču prihvaćeno je:

 

Prihvaćeno je i Financijsko izvješće za Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač:

 

Vezano uz rezultate poslovanja bilo je riječi i o raspodjeli rezultata poslovanja za prošlu godinu.

 

Još je jedna Odluka usvojena na sjednici Vijeća općine Sirač:

 

 

Na 18. sjednici Vijeća bilo je riječi i o Darkomu te prijedlogu za pokretanje strateškog partnera prodajom do 100 posto udjela kapitala društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva Darkom distribucija plina d.o.o. Vlasnicima osnivačkih udjela u društvu Darkom, Gradu Daruvaru i općinama, Đulovac, Dežanovac, Sirač i Končanica predloženo je donošenje odgovarajuće Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog partnera. Kako informira javnost načelnik Općine Sirač Branimir Miler vezano uz sjednicu Općinskog vijeća:

 

Analiza stanja obuhvaćena je u odgovoru na ovo pitanje, te kako ističe načelnik:

 

Odluka na Vijeću u Siraču donesena je jednoglasno:

 

Važno u kontekstu postupka pronalaska strateškog partnera vezano uz plinsku mrežu na području Općine Sirač, a kako su skrenuli pažnju vijećnici Općinskog vijeća, plinsku mrežu su prije pola stoljeća izgradili stanovnici naselja u radnim akcijama sredstvima samodoprinosa:

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 28. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu
Obrazloženje godišnjeg izvještaja Proračuna za 2019. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Općine Sirač za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2019. godinu
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone "Lanara" u Siraču