Na 25. sjednici Općinskog Vijeća općine Sirač sve Odluke slijedom predloženog i dopunjenog Dnevnog reda su usvojene. Izvješće sa skupa započet ćemo pitanjima i prijedlozima vijećnika slijedom kojih se pažnja javnosti usmjerila između ostalog na radove na Domu u Kipu, pripremi uređenja mrtvačnice u Miljanovcu, premještanju plinske stanice u Dubnici, mogućnostima povećanja izdvajanja Mažoretkinjama Daruvar, postavljanju prometnih znakova u Parku branitelja, a da spomenuti prostor biciklisti i motoristi ne koriste kao prometnu stazu.

Jedno pitanje posebno je zabrinulo vijećnike na ovoj sjednici. Nedopustiva dostupnost droge među djecom. Vijećnici ne žele da izdvojen primjer postane pravilo, spremni su reagirati uz podršku iz lokalne samouprave, a načelnik Branimir Miler o ovoj temi kaže:

 

Vijećnici su izrazili bojazan stanjem koje će pokazati predstojeći popis stanovništva, a koji se nametnuo temom slijedom dopuna Dnevnog reda. To su točke posvećene Javnoj ustanovi za obavljanje komunalnih djelatnosti Komus Sirač. Kako saznajemo od načelnika Branimira Milera:

 

Utvrđena je cijena sata rada radnika i strojeva te prijevoza. Cijena je izazvala dosta polemike s vijećničkom napomenom da se treba osluškivati stav javnosti o ovoj temi. Kako je istaknuto na sjednici, komunalni pogon u Siraču poskupljuje. Međutim, nove cijene usluga 20 posto su niže u odnosu na cjenik Darkoma, a omogućeno je i plaćanje u ratama. Po pitanju definiranju cijena kako je rekao načelnik na sjednici vodilo se računa da cijene budu prihvatljive i realne, a da radnici zbog niskih plaća ne traže poslove izvan Domovine. Što se tiče poništenja Odluke o postupku stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Lanara:

 

Vezano uz pripremu Pravilnika za financijsku podršku mladim obiteljima iz Općinskog Proračuna s 20 tisuća kuna:

 

Što se tiče sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih kandidata iz Proračuna je razmjerno zastupljenosti za ovu godinu osigurano 24.800 kuna, s tim da vijećnice kao podzastupljeni spol imaju 10 posto veći iznos. Usvojen je godišnji plan upravljanja imovinom kao i Plan djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda, prihvaćena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač. Uz analizu stanja sustava civilne zaštite u prošloj godini donesen je Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite za ovu godinu. Iz Proračuna općine za ovu namjenu izdvaja se 720 tisuća kuna. Vijećnici su primili na znanje program poticanja gospodarstva koji je prošao javnu raspravu bez primjedbi, a usklađuje se s nacionalnim i europskim propisima.

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 25. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o poništenju Odluke o postupku stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Lanara u Siraču
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2020. godinu
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2020. godinu
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2019. godinu
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač
Zaključak o primanju informacije o postupku donošenja Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Javne ustanove KOMUS SIRAČ
Odluka o davanju suglasnosti na Troškovnik-Cjenik komunalnih djelatnosti Javne ustanove KOMUS SIRAČ
Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik pogrebnih usluga Javne ustanove KOMUS SIRAČ