Krajem 2019. godine vrijeme je za donošenje Proračuna za sljedeću godinu. Stoga je 20. prosinca 2019. godine održana 24. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su prihvaćene III. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu te Prijedlog Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu s Obrazloženjem i Odlukama o izvršenjima i pripadajućim Programima.

Pošto od 2020. godine počinje s radom nedavno osnovana Javna ustanova "Komus Sirač", donesene su Odluke o komunalnim djelatnostima i upravljanju grobljima te dodjeli općinskog prostora na korištenje i prijenosu vlasništva imovine Javnoj ustanovi. Usvojen je Godišnji program rada i Financijski plan za 2020. godinu Javne ustanove "Komus Sirač" te Cjenici pogrebnih usluga i komunalnih djelatnosti navedene Ustanove.

Sve Odluke vezane uz Javnu ustanovu "Komus Sirač" te izvršenje Proračuna u 2019. godini s Prijedlogom Proračuna za 2020. godinu i svim ostalim donesenim Odlukama nalaze se ispod fotografija.

 

Dokumenti s 24. sjednice:

24. sjednica Vijeća – Poziv s materijalima, 20.12.2019.
Odluka o komunalnim djelatnostima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima
Odluka o dodjeli općinskog prostora na korištenje Javnoj ustanovi Komus Sirač
Odluka o prijenosu prava vlasništva imovine Javnoj ustanovi Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada za 2020. godinu Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2020. godinu Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik pogrebnih usluga Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Troškovnik-Cjenik komunalnih djelatnosti Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika JUO Općine Sirač
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa – Suvenir Arbor 2019
Odluka o oslobađanju obveze vraćanja stipendije – Ivana Režić rođ. Varat
Odluka o oslobađanju obveze vraćanja stipendije – Jovana Vujić
Zaključak o programu stambenog zbrinjavanja mladih

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Obrazloženje uz III. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
III. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2019. godinu
III. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2019. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
III. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2020. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2020. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2020. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2020. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2020. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu