23. sjednica općinskog Vijeća bila je telefonska, tema iste bile su dvije točke dnevnog reda: donošenje odluke o kupnji nekretnine u k.o. Sirač i prihvaćanje Izvršenja programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbomi davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednom zemljišta u vlasništvu RH za 2015. godinu.

Skraćeni zapisnik s 23. sjednice
Odluka o kupnji nekretnine u k.o. Sirač – kulturni centar
Izvršenje programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu