U Općinskoj vijećnici u Siraču održana je 2. sjednica Vijeća novog saziva. Skup je otvorio i vodio kroz akademsku četvrt do dolaska predsjednika Vijeća, zamjenik Darko Rendić. Kao i obično u Siraču angažirani vijećnici analizirali su sve teme predloženog Dnevnog reda. Jednoglasno je prihvaćeno Polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna općine. Proračun u prihodovnoj strani je u prvih šest mjeseci ove godine ostvaren s 52 posto a u rashodovnoj je izvršeno 43,53 posto. Od planiranih sedam milijuna i 130 tisuća u prihodovnoj stavci ostvareno je tri milijuna i 735 tisuća, a u rashodovnoj, od šest milijuna i 475 tisuća realizirano je dva milijuna i 818 tisuća kuna. Iz prošle godine prenesen je manjak do kojeg je došlo da bi se započeti poslovi poput, asfaltiranja ulica, vodovoda i plinovoda Barica, potpornog zida, uređenja ambulante, završili, tako da je proračunska situacija u drugom dijelu ove godine a kako nas informira načelnik općine Branimir Miler:

Vijećničku raspravu inicirao je prijedlog Odluke o porezima u sklopu koje je rekli bi smo birokratskim jezikom implementiran porez na nakretnine. U čemu je problem kod ove Odluke objasnit će predsjednik Vijeća Stjepan Juraić:

 

A što te panel rasprave znače konkretno kada je riječ o kontroverznom porezu na nekretnine:

Vratimo se na tumačenje e-savjetovanja u kontekstu prijedloga Zakona, Odluka  i Pravilnika:

I kako je na problem zbog indiferentnog odnosa javnosti prema e-savjetovanjima ukazao Darko Rendić:

Uslijedila su vijećnička pitanja, odgovori na pitanja kroz raspravu a dio rasprave ilustriramo u sljedećem tonskom zapisu:

 

Kroz poreznu politiku općine koja se kroji na većim administrativnim ustrojstvenim jedinicama, provest će nas načelnik Branimir Miler:

Za porez na nekretnine ocjena je da je prijedlog nedorečen i da bi uvođenjem ovog poreza slijedom aktualnog prijedloga najviše bili pogođeni stanovnici sela. Što se tiče Odluke o raspoređivanju Proračunskih sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova vijeća za tu je namjenu, a za drugih šest mjeseci ove godine odvojeno 860 kuna po vijećniku uz napomenu da je iznos za vijećnice kao podzastupljen spol veći za 10 posto:

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave, a što se tiče Odluke o Programu potpora za poljoprivredu:

Slijedom prijedloga Cjenika komunalnih i ostalih usluga kako ističe načelnik Sirača Branimir Miler u općini imaju:

 

Kada je riječ o prijedlog Odluke s kojom je dopunjen Dnevni red sinoćnje sjednice Vijeća u Siraču a koja se tiče otkupa zemljišta:

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti sa 2. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje od 01.01 do 30.06.2017. godine
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine
Odluka o porezima Općine Sirač
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete
Odluka o otkupu zemljišta za poduzetničku zonu Lanara
Odluka o prigodnoj prodaji (Dani šljiva i rakija 2017.)
Odluka o prodaji suvlasničkog udjela na nekretnini u Velikim Bastajima kč.br. 308/1
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Program potpora u poljoprivredi na području Općine Sirač za razdoblje 2017.-2020. godine
Cjenik komunalnih i ostalih usluga na području Općine Sirač
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač
Zaključak o osobađanju vraćanja stipendije – Mihael Hunjek