Na 17. sjednici općinskog Vijeća donesena je odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu, a prve izmjene u proračunu odnose se na javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, programu građenja komunalne infrastrukture te programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu.

Prihvaćena su izvješća iz 2018. godine o provedbi Plana gospodarenja otpadom, o utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta te o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina. Za sva izvješća donesene su odluke o prihvaćanju istih.

 

Dokumenti sa 17. sjednice:

Skraćeni zapisnik
I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Bilješke uz I. Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2019. godinu
I. izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
I. izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2018. godinu
Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2018. godinu