Dnevni red 16. sjednice VII. saziva općinskog Vijeća u Siraču nije dao naslutiti da će se skup protegnuti na trosatnu višesmjernu komunikaciju u kojoj su se bez zamora materijala pedantno čitale i donosile Odluke te vodile rasprave. Logično, skup je prije usvajanja Dnevnog reda započeo Nultom točkom koja je obuhvatila više sočnih viceva slijedom kojih je srdačan smijeh stvorio dobru podlogu za višesatnu raspravu u radnom dijelu skupa. Nakon jednoglasnog usvajanja Zapisnika s prošle sjednice na sjednici Vijeća analiziran je sustav civilne zaštite za prošlu godinu. Iz analize izdvajamo neke od promjena poput ukidanja postrojbe, drugačije organizacije vježbi i ulaganja u sustav civilne zaštite u prošloj godini u iznosu od milijun i 65 tisuća kuna. Dobro upućeni uključeni u izradu nacrta sustava civilne zaštite Općine upozorili su na i probleme u Civilnoj zaštiti. Problemi se odnose na obveze općine prema Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje koja je zapravo reorganizacijom prestala postojati kao samostalno tijelo državne uprave. Što se tiče Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Sirač u ovoj godini, kako pojašnjava načelnik općine Branimir Miler:

 

Na 16. sjednici Općinskog vijeća vijećnici su donijeli Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna općine za financiranje političkih stranaka. Za tu namjenu izdvojeno je 24 tisuće i 800 kuna:

 

Uz napomenu da se 10 posto više sredstava izdvaja za vijećnice, podzastupljen spol u Općinskom vijeću. Na skupu u Siraču usvojena je Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada:

 

Uz napomenu kako je uz sve obveze koje se odnose na korisnike potrebno definirati mjesto odlaganja otpada. Mjerama je razrađen sustav za zaprimanje lokacija nepropisno odloženog otpada, sustav za evidentiranje lokacija, redoviti nadzor tih lokacija, postupanje komunalnog redara, učestala kontrola spremnika, distribucija informacija, kazne, a prihvaćen je vijećnički prijedlog o postavljanju kamera na lokacijama koje se nepropisnim odlaganje otpada pretvaraju u divlja odlagališta:

 

Odlukom o komunalnoj naknadi nakon duže rasprave i više vijećničkih prijedloga prihvaćene su tri zone:

 

S tim da u Gornjim Borkima nema električne energije:

 

Kada je riječ o komunalnom doprinosu, Odluka je također usklađivanje sa Zakonom, a ovom Odlukom mladi do 40 godina oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa pri izgradnji nekretnine s ciljem rješavanja stambenog pitanja na području Općine Sirač:

 

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti sa 16. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2018. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Sirač
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o privremenom neprimjenjivanju Odluke o komunalnom doprinosu
Ispravak III. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Ispravak III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu