15. sjednica 6. saziva Općinskog vijeća Općine Sirač na dnevnom redu imala je šest točaka, koje su jednoglasno prihvaćene. Jedna od točaka, bila je i prihvaćanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prošlu godinu.

Iako se remen morao stegnuti malo više, na račun investicija, načelnik općine Sirač, Branimir Miler, ipak je zadovoljan s realizacijom:

 

Pozitivan stav prema realizaciji proračuna za prošlu godinu s prisutnima, podijelio je i vijećnik Josip Hamp, napomenuvši kako je pad gospodarstva u ovoj općini sve veći problem. Jednoglasno se sinoć donijela i Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine, kao i o prodaji suvlasničkog dijela, po cijeni koju propisuje Porezna uprava.

Predsjednik vijeća, Stjepan Juraić, kratko je prokomentirarao nerazvrstane ceste na području ove općine:

 

Na vijeću se razgovaralo i o aktualnim problemima, poput nedavnih poplava, klizištima koje se trebaju što skorije sanirati, o problemu pitke vode u Barici te o potrebi da se što skorije obnove gospodarski subjekti te pokrene proizvodnja.

Tekst i zvučni zapsi: Radio Daruvar

 

Dokumenti sa 15. sjednice:

Skraćeni zapisnik 15. sjednice
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvršenje programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvršenje programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Izvršenje programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluka o prodaji zemljišta – put N. Š. Zrinskog
Odluka o prodaji zemljišta – suvlasnički dio kč.br 1159 k.o. Sirač