Slijedom 12. sjednice Vijeća općine Sirač, održane 16. studenoga 2018. godine, uvid u usvojene Odluke, pruža predlagatelj, načelnik Općine Sirač Branimir Miler:

 

Osim stipendiranja studenata, vijećnici su na sjednici Vijeća u Siraču izglasali i Odluke?

 

Asfaltiranje staze u Parku branitelja u sklopu natječaja LAG-a, u planu i predviđenom iznosu je:

 

Bile su to kako ih je nazvao načelnik Općine Sirač jednostavnije Odluke čija se primjena planira u perspektivi, a ovo razdoblje u godini definiralo se kao proračunsko, jer započinje sezona Proračunskih sjednica, Županijske skupštine, Gradskih i Općinskih vijeća.

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 12. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2017-18 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2016-17 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2015-16 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2014-15 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2013-14 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2012-13 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2011-12 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2010-11 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2009-10 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2008-09 godine
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač
Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sirač
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sirač za projekt Asfaltiranje staze u Parku branitelja u Siraču
Odluka o postupku stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Lanara u Siraču