Božićni koncert humanitarnog karaktera održan je u Hrvatskom domu 16. prosinca 2022. godine. Na koncertu su nastupili učenici Osnovne škole Sirač i vrtićanci, zborovi Matice umirovljenika Sirač, Udruge Nijemaca i Austrijanaca Sirač, Baptističke crkve Sirač, Crkve Pohoda Blažene Djevice Marije Sirač, KUD Kamen Sirač i sirački tamburaši.

Naime, ulaznicama od koncerta planira se skupiti dio sredstava za nabavku poluautomatskog vanjskog defibrilatora – uređaja koji spašava život. U trenutku zastoja srca svaka sekunda je važna. Znaju to i u Općini Sirač koja nabavlja četiri poluautomatska vanjska defibrilatora. Korištenje je jednostavno, ali će se unatoč tome provesti edukacije kako bi se defibrilatori mogli pravilno upotrebljavati. Plan je iduće godine nabaviti još tri defibrilatora, u općini se nadaju da ih neće morati koristiti no bolje ih je imati za svaki slučaj.