Stomatološka ambulanta u Siraču postoji dugi niz godina, ali se nažalost ne može reći da ima tradiciju zbog povremenih prekida rada.

Danas je Stomatološka ambulanta opremljena suvremenom opremom tako da se mogu obavljati svi suvremeni zahvati iz domene "opće" stomatologije. U ambulanti je zaposlen tim u kojem rade Antonio Pavlović, dr. stom. i medicinska sestra Vesna Plažanin. Tim je mlad i pun entuzijazma što uz suvremenu opremu i kvalitetne materijale koji se koriste, jamči vrhunsku stomatološku skrb za Sirčane, ali i za stanovnike okolnih mjesta.