Športsko ribolovno društvo „Pastrva“ Sirač ovih dana je započelo s radovima na izgradnji jedinstvenog umjetnog sportskog ribolovnog jezera u kojem će uzgajati potočnu pastrvu.

 

Pedesetak članova

U razgovoru s Leom Lukačem, predsjednikom udruge ŠRD „Pastrva“ Sirač, koji je rekao za MojPortal.hr da, osim izgradnje jezera, u planu imaju uređenje dvije poučne staze i povrat koncesije na rijeku Bijelu.

Naime, ŠRD Pastrva udruga je koja broji pedesetak članova i postoji od 2001. godine, ali je aktivna od 2017. godine kada se devetero članova okupilo i na inicijativu tadašnjeg načelnika odlučilo ponovno pokrenuti udrugu kako bi se vratila koncesija na rijeku Bijelu u Sirač. Inače, Sirač sam po sebi ima odličnu salmonidnu rijeku, odnosno rijeku u kojoj prebiva pastrva – hladna, brza voda s velikom količinom kisika. Iz te se rijeke dobiva voda za piće za Sirač, Daruvar, Gornji i Donji Daruvar te sva okolna naselja.

– Rijeka, koja je inače zaštićena Naturom 2000, bila je u dosta lošem stanju te su primjerci pastrve bili sve rjeđi i rjeđi. Nebrigom ljudi i koncesionara, stvarala se velika količina otpada koja je samim time i uništila vodu. Ljudi su bacali plastiku, karnistere od ulja i goriva, branike od auta, dijelove kamiona… Nas devet je to čistilo, a onda smo odlučili aktivirati se kao udruga s ciljem spasa rijeke i zaštite prirode. Tada smo krenuli u povrat koncesije koja se ne može prenijeti. Jedino ako sadašnji koncesionar odustane od rijeke da bi se raspisao natječaj i da bi ga mi dobili. Još se uvijek borimo s time do 2023. godine kada ćemo se prijaviti za koncesiju da obnovimo rijeku – kaže Leo Lukač, predsjednik udruge ŠRD „Pastrva“ Sirač.

 

Kalifornijska pastrva

Iako su imali dosta ideja, kako kaže, sve ove godine borili su se s papirima i koncesijom, ipak su odlučili kupiti zemljište za izgradnju sportskog ribolovnog jezera, točnije za projekt „Izvođenje jezera ŠRD „Pastrva“, gdje će uzgajati potočnu pastrvu – jednu od rijetkih pastrva čiste loze, a koja je upravo u rijeci i to s nadom da će 2023. godine dobiti koncesiju i imati i rijeku.

– Jezero će se nalaziti u Donjim Borkima, naselju Općine Sirač. Pritok jezera je potok Brzica – jedna od rijetkih pojava. Kada smo imali poplave taj se potok nije mutio, niti raste niti poplavljuje, temperatura je konstantna, a boja je kristalno čiste plave boje. Moći će se pecati i loviti riba, ali je prvenstveno namijenjeno uzgoju pastrve. Našli smo idealnu mjeru količine vode na količinu pastrve – rekao je Leo Lukač.

U jezero se planira pustiti kalifornijska pastrva, a sve je zamišljeno kao trout arena, područje velike pastrve, odnosno jezero s velikim primjercima pastrve kojeg trenutno nema u Hrvatskoj.

– Ribu ćemo nabaviti s uzgajališta u okolici Požege koje uzgaja upravo tu pastrvu. Od njih ćemo uzeti prve matice za koje se nadamo da će se mrijestiti u samom jezeru te ćemo stvoriti nekakav temelj za 2023. godinu kada planiramo dobiti koncesiju na rijeku te s time ići u poribljavanje rijeke. Smisao jezera je da se spasi rijeka. Površina jezera iznosit će oko četiri tisuće kvadrata i četiri metra dubine – istaknuo je.

Dvije faze radova

Sama vrijednost projekta iznosi 331 tisuću kuna, gdje Bjelovarsko-bilogorska županija pokriva 30 tisuća kuna, jedan dio Općina Sirač, a treći dio ŠRD Pastrva. Izvođač radova je Krajcer d.o.o. Sirač čija je ponuda bila najjeftinija.

– Jezero će se graditi u dvije etape – po polovicama. Za mjesec dana treba biti završen prvi dio, odnosno dvije tisuće kvadrata jezera. Prva faza obuhvaća donji dio od ispusta do sredine jezera do otoka, odnosno betonažu. Bit će gotovo jezero. Pustit će se voda i riba, samo ćemo naknadno iskopati još jednu rupu pa će se sve spojiti u jedno jezero. Planiramo napraviti dvije nadstrešnice za odmor ribiča. Jedan dio šume smo ostavili kao park. Sredinom 2022. godine krenut će druga faza radova koja iznosi oko 2,5 tisuće kvadrata – kaže Lukač.

 

Poučne staze

Osim jezera, prijavili su i projekt za mjeru 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ kojim je predviđeno uređenje i opremanje poučne staze naziva „Staza redovnika, pustinjaka i kaludžera“ uz kanjon rijeke Pakre. Unutar staze postavit će se informativne ploče sa informativnim i edukacijskim sadržajima za posjetitelje i korisnike.

– Staza će ići od tvornice vapna pa do manastira Pakra. Zanimljivo je napravljeno, čak su osmišljene i viseće staze u dužini 27 metara, koje vise na sajlama, a povezane su sa stijenom. Dio će se nasipati sitnim pijeskom, a dio će se urezivati pošto je brdo. Ideja poučnih staza je zaštita prirode i naukovanja ljudi da se s prirodom ne može tako kako se do sada radilo. Djeca se trebaju naučiti o pastrvi, jednoj o najkvalitetnijih i najrjeđih u Hrvatskoj – rekao je Leo Lukač za MojPortal.hr

 

Dodatni sadržaji

Također, kroz drugi projekt, prijavljen na isti natječaj, uređuje se i oprema poučna staza pod nazivom „Biciklističko-turističke staze uz kanjon rijeke Pakre“ na nekadašnjoj trasi šumske uskotračne željeznice. Svi materijali koji će se koristiti za uređenje ove staze bit će prirodni. Vrijednost obje poučne staze iznosi 1,4 milijuna kuna.

– Staze nisu međusobno spojene niti povezane. Dijeli ih praznina nekih dva kilometara, a ukupne su površine 8,5 kilometara. Drugi dio ide od Purnice – dio šume pa do vodozahvata, vodocrpilišta. Na obje idu četiri nadstrešnice za odmor uz potoke koji su pitki, osam klupa sa kantama za smeće i preko 40 info-ploča. Za obje još čekamo odobrenje, u planu je s radovima krenuti 2024. godine – dodao je predsjednik udruge ŠRD „Pastrva“ Sirač.

Izvor: MojPortal.hr