U četvrtak, 8. lipnja 2017. godine konstituirano je Općinsko vijeće Općine Sirač. Predsjednik Vijeća je Stjepan Juraić, koji ovom prilikom predstavlja novi saziv viijeća:

Koliko je članova Općinskog vijeća Općine Sirač u novom sazivu?

 

Potpredsjednik Vijeća općine Sirač je Darko Rendić. Na prvoj sjednici predloženo je da se za mjesto potpredsjednika Vijeća predloži netko iz oporbenih redova tako da je za potpredsjednika,  SDP-ov Ivica Supan predložio HDZ-ovog Josipa Hampa, a glasova, da bi prijedlog prošao, nije bilo dovoljno. Predsjednika Vijeća kojeg su podržali svi prisutni vijećnici Stjepana Juraića pitamo za smjernice rada Vijeća:

Na jučerašnjoj su sjednici u Siraču izborom članova u svim radnim tijelima:

Već danas znači da je načelnik Sirača u punom radnom pogonu jer druga sjednica Vijeća najavljena je do kraja mjeseca a sjednica se priprema:

Kada je riječ o Odluci o porezima provjeravamo je li u ovu Odluku ulazi i porez na nekretnine?

A to budemo vidjeli?!

 

 

Tekst i zuvučni zapisi: Radio Daruvar
Fotografije: Igor Supan, Radio Daruvar

 

Dokumenti s 1. konstituirajuće sjednice: 

Skraćeni zapisnik
Odluka o imenovanju Mandatnog povjerenstva
Zaključak o prihvaćanju izvješća mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Sirač
Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sirač
Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik
Odluka o imenovanju potpisnika sredstava Općinskog vijeća
Odluka o izboru Odbora za financije i proračun
Odluka o izboru Odbora za mjesnu samoupravu
Odluka o izboru Komisije za odlikovanja i priznanja
Odluka o izboru Komisije za predstavke i žalbe