Na ovoj sjednici Vijeća u Siraču prihvaćen je prvi ovogodišnji rebalas. O razlozima zbog kojih su prve izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna bile nužne govori načelnik Općine Branimir Miler:

 

Svi projekti za koje su odobrena sredstva u ovogodišnjem su realizacijskom planu a najkasnije do mjeseca svibnja iduće godine. Na sjednici u Siraču je slijedom rasprave o rebalansu istaknuto kako upravo ova općina ima prihode od poreza na dohodak koliko svih 17 općina u županiji zajedno, međutim, kako naglašava načelnik Branimir Miler:

 

Raspravljajući o rebalansu Josip Hamp nametnuo je temu financiranja vatrogasaca:

 

A vijećnici su se usuglasili da bi trebalo tražiti modele i kriterije financiranja udruga. Dakle, rebalans je prihvaćen uz prijedlog predsjedavajućeg Vijeća da se prihvati primjedba i preispita stavka za vatrogastvo. Što se tiče izmjena plaća ova se Odluka odnosi na podizanje koeficijenata, a za dvije profesionalne pozicije u Općini, odnosno dvije stručno osposobljene i visokokvalificirane osobe, pročelnicu jedinstvenog upravnog odjela i zamjenika načelnika, koji posao rade vrlo profesionalno, odgovorno i stručno. Nakon uspješno kandidiranih i odobrenih projekata, idući zadatak inicirao je predsjednik Vijeća Stjepan Juraić:

 

Zahtjev Ustanove Suvenir Arbor je prolongiran za iduću sjednicu jer nije bilo potrebne većine prilikom glasovanja, Općina Končanica do 15. prosinca ove godine ima obvezu vratiti pozajmicu, prihvaćene su Odluke o komunalnim i dimnjačarskim poslovima te prijevozu pokojnika na području Općine i imenovano je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na mandatno razdoblje od četiri godine. Prihvaćena je Odluka o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, protiv koje je rezolutno bio vijećnih Ivan Palac, jer kako kaže:

 

Obiman Dnevni red sinoćnje sjednice je proširen s još tri točke, od kojih su prve dvije vezane za predstojeću manifestaciju a jedna je vezana uz dopis i općini i vijećnicima iz Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Zašto se Udruga odlučila dopisom obratiti općini, doznajemo od predsjednika Darka Rendića:

 

U raspravi o sadržaju dopisa, vijećnici su pružili potporu braniteljima.

Na kraju priče sa sjednice Vijeća, održane sinoć u Siraču ukratko o ovogodišnjim Danima šljiva, načelnik općine Branimir Miler:

 

Irena Ivanović-Lasta, Radio Daruvar

Dokumenti sa 9. sjednice: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, 30.06.2014.
Izmjene i dopune proračuna općine Sirač za 2014.
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01.01. do 30.06.2014.
Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava iz proračunske pričuve
Odluka o pokriću manjka prihoda nefinancijske i financijske imovine
Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Sirač
Izmjene i dopune plan prijema u službu u JUO za 2014.
Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu
Zaključak – oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2014. za Ustanovu Suvenir Arbor
Zaključak o povratu pozajmice Općine Končanica
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Općine Sirač
Odluka o prijevozu pokojnika na području Općine Sirač
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
Odluka o prigodnoj prodaji (Dani šljiva i rakija)
Odluka o naplati parkiranja – ulaznice za Dane šljiva i rakija 2014.
Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga
Zaključak o zahtjevu UHDDR-a Sirač
Zaključak o isplaćivanju stipendije Marijanu Munić