Na 7. sjednici općinskog Vijeća donesena je odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine s programima – Socijalni program, Sportski program, Kulturni program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) i obrazloženja.

Doneseni su i Zaključci o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić te Vatrogasne zajednice za 2017. godinu kao i Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara za servis autoljestava i izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač.

 

Dokumenti sa 7. sjednice:

Zapisnik 7. sjednice
Godišnji izvještaj izvršenja Proračuna za 2017. godinu
Obrazloženje godišnjeg izvještaja izvršenja Proračuna za 2017. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2017. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2017. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
Izvršenje Programa nezakonito izgrađene zgrade za 2017. godinu
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač
Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara za servis autoljestava
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Općine Sirač za 2017. godinu
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2017. godinu