U utorak, 11. ožujka 2014. održana je sjednica Općinskog vijeća na kojoj je devet predloženih točaka Dnevnog reda dopunjeno još jednom, točkom o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanja. Vijećnički prijedlog da Cjenik komunalnih usluga barem u jednom dijelu u vremenu krize ostane nepromijenjen je većinom glasova prihvaćen, a izmjene cijena u dopuni Odluke neće bitnije utjecati na standard građana, istaknuo je načelnik Sirača Branimir Miler:

 

Ove godine se ide u izbor članova vijeća Mjesnih odbora. S obzirom kako je to istaknuto na sjednici da upravo učestalost različitih izbora kroz godinu prazni proračun, razmišljalo se o usklađivanju izbora za Vijeća mjesne odbore s izborima za EU parlament. Međutim, u razradi ideje specifičnosti svakih izbora su u datumskoj usklađenosti pokazale nepomirljivost. Naprimjer, izbori za mjesne odbore se provode u četverogodišnjem, za EU parlament u petogodišnjem razdoblju, a izbori za Savjet mladih u dvogodišnjem razdoblju. Da se izbjegne kolizija svaki od spomenutih izbora imat će poseban datum održavanja:

Branimir Miler:

 

Izbori za Savjet mladih provest će se na idućoj sjednici Vijeća, tajnim glasovanjem izborom sedam od 10 predloženih kandidata. Za 2014. godinu planirana proračunska sredstva Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova općinskog vijeća iznose 14 tisuća i 210 kuna, isplaćuju se tromjesečno uz napomenu da vijećnice imaju 10 posto veći iznos. U financijskom nizu izdvajamo još jedan podatak prezentiran na sinoćnjoj sjednici Vijeća. Općina Sirač za troškove vanjske javne rasvjete mjesečno, a prema pristiglim računima u ovoj godini izdvaja 27 tisuća kuna.

Uhodani sistem objave akata Općine Sirač neće se promijeniti, odlučeno je većinom glasova na ovoj sjednici. Rasprava o Odluci o nerazvrstanim cestama popraćena je uz opasku da ovim putevima najprije treba proći. Nerazvrstanim cestama upravlja lokalna samouprava, a nerazvrstane ceste u Siraču su uredno razvrstane na velikim kartama spremljenim u katalogu:

Branimir Miler:

 

U gospodarenju otpadom kroz prikaz Izvješća za prošlu godinu jasno je da je Općina Sirač napravila priličan iskorak. Komunalni otpad se razvrstava, dinamika odvoza je uhodana i za komunalni otpad i za papir i odnedavno za lampione koji se odlažu u posebne žute kante

 

(Irena Ivanović-Lasta – Radio Daruvar)

 

Dokumenti sa 7. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Cjenik Općine Sirač
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sirač
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna za financiranje političkih stranaka
Odluka o nerazvrstanim cestama
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Odluka o financijskoj pomoći
Odluka o dodjeli stipendije
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
Zaključak – objavljivanje općih akata
Zaključak – suradnja s austrijskom općinom Klein St. Paul