Među točkama 7. sjednice Općinskog vijeća, održane 11. studenog 2021. godine, o kojima su vijećnici odlučivali bio je i peti rebalans ovogodišnjeg Proračuna općine. Zašto Pete izmjene i dopune Proračuna za 2021., pojasnio je načelnik općine Igor Supan:

 

Što se tiče tih manjih programa, koje još treba ugraditi u ovogodišnji proračunski okvir, oni su produkt dogovora…

 

Vijećnici su na sjednici Vijeća donijeli Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaja nekretnina i za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine:

 

Vijećnici su informirani o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom:

 

Također na sjednici Vijeća pružena je informacija o korisnicima stipendija, izvršavanju studentskih obveza korisnika općinskih stipendija u nekoliko proteklih akademskih godina, i nastavku stipendiranja. Vezano za Odluku o poništenju javnog natječaja za prodaju komorne sušare, to je iz razloga što…

 

Sklad u odlučivanju na Vijeću, kako kaže načelnik Igor Supan, rezultat je otvorenog pristupa, uključenosti i poticanja ljudi na ideje čijom se realizacijom općina može unaprijediti:

 

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti sa 7. sjednice:

V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu
V. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač – k.č.br. 10/3 k.o. Doljani
Odluka izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač – kč.br. 2298/1, 2298/2, 2299/1, 2299/2 k.o. Sirač
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti – Upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području BBŽ
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2017/18 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2018/19 godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2019/20 godine
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju komorne sušare
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika