Na ovoj sjednici Vijeća prihvaćen je rebalans ovogodišnjeg i prijedlog Proračuna za iduću godinu. Rebalans je posljedica povećanja prihoda za 29.000 kuna. U iduću godinu ulazi se bez manjka koji se prenosio iz prethodnih godina, kako konstatira načelnik općine Branimir Miler:

 

Slijedom ostvarenog plana za općinu Sirač, ova godina ocjenjuje se relativno dobrom što čini podlogu za realnu proračunsku projekciju u idućoj godini:

 

Prioriteti u idućoj godini su:

 

Natječaji se prate što iz perspektive općine znači da se priprema dokumentacija, analiziraju potrebe, i slijedom navedenih prioriteta:

 

U kojoj je fazi pročistač otpadnih voda na području općine Sirač?

 

80% financiranja preuzele bi Hrvatske vode, a ostatak općina.

Na sjednici su poništeni javni natječaji za prodaju nekretnina, odluka o održavanju nerazvrstanih cesta i Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti zimske službe, kako navodi načelnik Branimir Miler:

 

Što se tiče poništenja odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine što se odnosi na dvije zemljišne čestice, kako na natječaj nije pristigla niti jedna ponuda cijena će se prepoloviti te se ide u raspisivanje novog natječaja. Dva prigovora za dodjelu stipendija slijedom raspisanog i provedenog natječaja o stipendiranju učenika i studenata ,vijećnici su na sinoćnjoj sjednici odbili, a Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete skinuta je s Dnevnog reda sinoćnje sjednice zbog dužine trajanja putovanja pošiljki posredstvom pošte:

 

Kako se pokazuje, brzina pošti i nije vrlina:

 

Odluka o porezima Općine odnosi se na usklađenje s izmjenama Zakona.

Što se tiče humanitarnog koncerta održanog proteklog vikenda za vrtić i za Kristinu Hunjek koja je na liječenju u Barceloni, prikupljeno je:

 

Na sjednici Vijeća među vijećničkim pitanjima otvoren je prostor novogodišnjeg dočeka u organizaciji zainteresiranih udruga uz podršku općine, a kako je osnovano Ribičko društvo na području Sirača provjerit će se sve mogućnosti da se ovom društvu pruži puna podrška.

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti sa 4. sjednice:

Zapisnik

 

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

 

Proračun za 2018. godinu s projekcijama i planom razvojnih programa
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2018. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2018. godine
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2018. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

 

Odluka o odbijanju prigovora na odluku o dodjeli stipendija
Odluka o porezima Općine Sirač
Odluka o poništenju javnog natječaja povjeravanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta
Odluka o poništenju javnog natječaja povjeravanje komunalne djelatnosti zimska služba
Odluka o poništenju javnog natječaja nekretnina u Velikim Bastajima
Odluka o poništenju javnog natječaja zemljište Blatna
Ispravak Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade Suvenir Arbor