U Hrvatskom domu u Siraču održana je 36. sjednica Općinskog vijeća. U osvrtu na skup, načelnik Brankimir Miler zadržao se na nekoliko točaka. Najprije jednoglasno prihvaćenoj Odluci o izvršenju Proračuna za prošlu godinu. Proračun Općine Sirač u 2020., ostvaren je u iznosu od 97 posto, a uvid u prihodovnu i rashodovnu stavku prošlogodišnjeg Proračuna pruža načelnik Branimir Miler:

 

Na ovu točku nadovezuje se od strane vijećnika također jednoglasno prihvaćena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u prošloj godini. Kada je riječ o zaključku o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač s naglaskom na dječji vrtić u Siraču:

 

Prihvaćeno je i Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, privremenog korištenja i davanja na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač.

 

Tijekom provedbe agrotehničkih mjera u općini nailaze na poteškoće zbog privatnih vlasnika kojima ne mogu ući u trag:

 

Što se tiče prihvaćanja Plana gospodarenja otpadom:

 

Ovu priliku načelnik Branimir Miler iskoristio je priliku apelirati na stanovnike Sirača da se drže usvojenog Plana gospodarenja otpadom jer postavljene su kamere na lokacijama na kojima se odlaže otpad, tako da:

 

Načelnik je podsjetio na organizirani odvoz glomaznog otpada na području Općine Sirač u suradnju s Darkomom, tako da usvajanjem Plana gospodarenja otpadom prolazi vrijeme toleriranja miješanja otpada tamo gdje se traži njegovo razvrstavanje i općinskog plaćanja kazni za druge.

Što se tiče Odluke vezane za studentske stipendije:

 

Još jedna informacija s područja Općine Sirač, o skorom završetku radova na obnovi Mjesnog doma u Šibovcu:

 

Do raspisivanja lokalnih izbora u planu je održavanje još jedne sjednice u ovom sazivu Općinskog vijeća Općine Sirač.

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 36. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
Odluka o raspodjeli rezultatu poslovanja za 2020. godinu
Ispravak Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2020. godinu
Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Općine Sirač za 2020. godinu
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2021. godinu
Odluka o suglasnosti na I. Izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju JVP
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH na području Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava od zakupa, prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu
Odluka o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava od naknade za promjenu namjene državnog poljoprivrednog zemljišta
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2020. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Alen Kreuzer
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Anabela Karla Kadežabek
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Antonija Sedlaček Šidak
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Antonio Fogl
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Danijel Orčik
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Dragana Uzelac
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Iva Križ
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Iva Supan
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Ivan Šepl
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Katarina Varat
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Kruno Demeter
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Lana Tješinski
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Marijan Munić
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Matea Topalović
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Mateja Hajda
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Mihael Hunjek
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Nina Topalović
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Sanja Petrnel
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Siniša Nenadović
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Tea Topalović