Ova sjednica Vijeća sazvana je po hitnom postupku jer Odluka koja se tiče Ministarstva obrane treba biti usvojena do sutra, 21.11.2013. Iz Ministarstva obrane tražili su, a kako pojašnjava načelnik Branimir Miler:

 

Vijećnici Općine Sirač jednoglasno su donijeli  odluku da Hrvatsku vojsku oslobode plaćanja komunalnog doprinosa na području katastarske općine Kip.

Druga tema je geodetska izmjera na području katastarske općine Sirač. Načelnik Branimir Miler po ovom pitanju posebno naglašava da se sve do 11. svibnja stanovnici mogu:

 

A ukoliko se primjedbe ne prilože u spomenutom roku onda će stanovnici katastarske općine sami snositi troškove.

U Siraču se dovršava cesta u Ulici Nikole Šubića Zrinskog, a kako precizira načelnik Branimir Miler:

 

Do kraja ove godine na području Sirača se planira dovršetak jednog dijela radova odvodnje površinskih voda u Svačićevoj i Radićevoj ulici.

(Irena Ivanović-Lasta – Radio Daruvar)

 

Dokumenti sa 3. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa – Ministarstvo obrane