Na sjednici se raspravljalo o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač te prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendija prijašnjih godina. Na objavljeni javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih Općine Sirač pravovremeno su pristigla dva prijedloga kandidata. Prijave nisu u potpunosti ispunile formalne uvjete jer ne sadrže popratnu dokumentaciju i nije se moglo isčitati ispunjenje samih uvjeta, ali s obzirom da dostavljenim prijedlozima nije predložen ukupan broj članova savjeta mladih koji je propisan u broju od 7 članova, poništen je javni poziv. Slijedom toga je i odluka o poništenju javnog poziva i ponovnog pokretanja postupka pokretanja izboru članova i zamjenika članova savjeta mladih.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije. U suradnji s agencijom i drugim nadležnim tijelima treba poduzeti radnje radi utvrđivanja stvarne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, i načina njegovog raspolaganja, te utvrditi obraslost. Općina ima gospodarski program ali je iz 2002. godine i mora se donijeti novi.

Donesena je i odluka o oslobađanju komunalne naknade za Ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Suvenir Arbor za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 13.037,52 kn. Dio komunalne naknade za 2017. godinu kompenzirat će se naručenom robom i uslugama.

 

Dokumenti sa 3. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2008-09
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2009-10
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2010-11
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2011-12
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2012-13
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2013-14
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2014-15
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2015-16
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2016-17
Odluka o poništenju javnog poziva – Savjet mladih
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade – Suvenir Arbor 2017
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara