Sjednica Vijeća općine Sirač, vrlo izgledno posljednja u šestom sazivu, održana je 16. ožujka 2017. Dnevni red sjednice proširen je Izvješćima o poslovanju Vatrogasne zajednice, Gradskog društva Crvenog križa Daruvar i siračke osnovne škole. Nakon rasprave vijećnici su donijeli Odluku o izvršenju Proračuna općine s pratećim programima za prošlu godinu. Vezano uz prošlogodišnji Proračun općine omjer između prihodovne i rashodovne stavke je u korist prihoda, dakle u plusu gotovo 739 tisuća kuna. Međutim, manjak je prenesen iz 2015., tako da u kominaciji s viškom iz prošle godine manjak je 338 tisuća, pojašnjava načelnik općine Branimir Miler:

 

Kada je riječ o investicijama u konkretnom slučaju išlo se na:

 

U ovoj su godini u planu radovi na vodovodu i plinovodu u Barici i potpuna urbanizacija Svačićeve ulice, kako naglašava načelnik Branimir Miler:

 

Za uvid u proračunska ostvarenja u ovoj godini za prva dva mjeseca 2017. godine načelnik je rekao:

 

Ono što predstavlja problem u proračunskim projekcijama je centralizacija Hrvatske zbog koje bez obzira što imate uvid u stanje na računu konkretno općinskog Proračuna:

 

Što je razlog da u općinama nemaju potpun uvid u prihode?

 

Po svemu što smo čuli čini se da se planska projekcija konstruira izdaleka, a da pri tome u općinama i nisu baš svoji na svom terenu:

Nekako smo spletom okolnosti u kontaktu s ravnateljem Središnje agencije za financiranje programa i projekata Europske unije u Zagrebu saznali da je i ovaj prostor u projekciji međutim čini se kako upravo sada trenutak propitivanja i nametanja u planovima koji se kuju jer prije nekoliko dana potpisan je milijunski Ugovor za Master plan kojim bi trebale biti projektirane ceste na cijelom potezu istočno od Zagreba kroz projekt nazvan fuinkcionalna regija Istočna Slavonija:

 

Sjednica Općinskog vijeća vrlo je vjerojatno posljednja u ovom sazivu tako da je to prilika da se ukratko osvrnemo na rad u proteklom razdoblju:

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti sa 27. sjednice: 

Skraćeni zapisnik s 27. sjednice
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
Obrazloženje izvršenja Proračuna za 2016. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2016. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Izvršenje Programa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
Izvršenje Programa sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Osnovne škole Sirač, Programa predškole za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Hrvatskog Crvenog križa Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar za 2016. godinu
Zaključak o oslobađanju vraćanja stipendije – Sladjana Pavičić, rođ. Kovačević
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2017. – 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sirač za projekt Rekonstrukcija društvenog doma u Šibovcu
Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika komunalnih usluga na području Općine Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač
Odluka o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća