Na 26. sjednici u Siraču vijećnici su prihvatili rebalans ovogodišnjeg, Proračun općine za iduću godinu kao i proračunske projekcije sve do 2019. godine. Usklađivanje prihodovne i rashodovne stavke na kraju ove općinske proračunske godine kroz pregled urađenog posla obrazlaže načelnik Sirača Branimir Miler:

Je su li završeni radovi u ambulanti i stomatološkoj ordinaciji u Siraču?

 

Proračun za 2017. godinu planiran je oprezno u iznosu od sedam milijuna i 130 tisuća kuna:

Kako je istaknuto na ovoj sjednici kada se podvuče crta i odmjeri financijski težina urađenog posla najskuplji su papiri i papirologija. Koliko općina Sirač godišnje izdvaja novaca za papire odnosno dokumentaciju koja se traži sa svih razina birokratskog aparata?

Novci idu tamo gdje slovo Zakona predviđa da se troše. S obzirom kako je istaknut projekt pročistača saznajemo cijenu samo projektne dokumentacije za pročistač u Siraču:

Na ovoj sjednici vijećnicima su pročitane sve tri pristigle žalbe na Odluke o dodjeli stipendija. Na prijedlog načelnika općine vijećnici su odbili sve pristigle žalbe:

Po pitanju prijedloga Odluke o ukidanju plaćanja odvoza kućnog otpada za kuće u kojima se povremeno boravi, Branimir Miler ističe:

Natječaji za udruge predviđeni su u prvom mjesecu iduće godine. Na sinoćnjoj je sjednici izraženo nezadovoljstvo zbog načina financiranja jedinica lokalne samouprave s razine države. Model financiranja koji nema kontinuitet ocijenjen je kao podrška podobnima, a ne sposobnima s naglaskom da je vrlo dobro razrađena decentralizacija posla a ne decentralizacija novaca.

Vijećnici su na ovom skupu inicirali prijedlog koji u formi zaključka prenosi predsjednik vijeća Stjepan Juraić:

 

Vijećnici su također inicirali prijedlog općinskoj administraciji da se pozabavi pronalaskom prihvatljivog modela poticanja poslodavaca na zapošljavanje ljudi iz lokalne zajednice.
 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar:

 

Dokumenti sa 26. sjednice: 

Skraćeni zapisnik s 26. sjednice

 

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu
Ispravak Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2016. godinu – I. Izmjene i dopune Proračuna
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirać za 2017. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2017. godinu

 

Odluka o odbijanju prigovora na Odluku o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač
Odluka o ukidanju Odluke o plaćanju odvoza kućnog otpada
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika komunalnih usluga