26. Sjednica Općinskog vijeća Općine Sirač održana je elektroničkom poštom. Vijećnici su ranije dobili na korištenje tablete s kojih su ovoga puta osim primanja materijala za sjednicu, mogli iznositi svoje stavove o predloženim odlukama te o njima glasati. Kako javlja zamjenik načelnika Općine Sirač Igor Supan, Dnevni red elektroničke sjednice općinskog vijeća Općine Sirač usvojen je jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen prvi rebalans ovogodišnjeg općinskog Proračuna s pratećim programima. Nakon rebalansa, ovogodišnji Proračun veći je za milijun i 400 tisuća kuna. Rebalansom se mijenjaju pozicije vezane za kapitalne projekte. Riječ je o rekonstrukciji Doma u Šibovcu, klimatizaciji prostora Hrvatskog doma u Siraču, završnoj fazi uređenja prostora za udruge u sklopu Hrvatskog doma u Siraču i izgradnji mrtvačnice u Miljanovcu. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem podržalo je 11 vijećnika, a jedan vijećnik bio je protiv. Jednoglasno je usvojena strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sirač za sedmogodišnje razdoblje kao što je jednoglasno prihvaćena Odluka o prihvaćanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za ovu godinu. Predložena Izvješća za prošlu godinu među kojima je primjena agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač i stanju zaštite od požara prihvaćena su jednoglasno.

Dokumenti s 26. sjednice:

Skraćeni zapisnik
I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
Bilješke uz I. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
I. Izmjene programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2020. godinu
I. izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izvješće o provedenom javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Sirač za 2019. godinu
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2019. godinu
Izvješće o stanju zaštite od požara 2019 Sirač na području Općine Sirač za 2019. godinu
Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sirač za razdoblje od 2020.-2027. godine
Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sirač za razdoblje od 2020.-2027. godine
Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu
Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika o utrošku sredstava od zakupa, prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2019. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2019. godinu
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sirač u 2020. godini