Na ovoj sjednici Vijeća u Siraču vijećnici su jednoglasno odbili prijedlog Odluke o istupanju naselja Barica iz LAG-a Bilogora-Papuk i priključenju akcijskog grupi 'Zeleni trokut'. Operativno su rješene i sve druge točke predloženog i dopunjenog Dnevnog reda. Rasprava se povela oko programskog sustava koji prepoznaje lipe u obračunu duga, ali ne prepoznaje godine i mjesec uplate. Raspravljalo se i o primjeni nove Uredbe o udrugama, Zakona o sportu kao i o sveprisutnim apsurdima u ovom našem društvu. Na početku Uredba o udrugama i provedba iste. Načelnik Branimir Miler:

 

Sasvim konkretno, a da nam bude jasno o čemu se radi, svaka udruga da bi računala na financijsku podršku lokalne samouprave treba prijavljivati projekte. Sama riječ projekat asocira na angažiranu razradu planske inicijative provedbom u djelo, a za što trebaju novci:

 

Radi se po starom jer novi propisi nisu u korist baze u sustavu, a brzina promjena propisa potpuno je neusklađena s realnim mogućnostima primjene na terenu. Osim što je brzina promjene propisa zavidna s druge strane je kako primjećuju vijećnici u Siraču, a prenosi predsjednik Vijeća Stjepan Juraić:

 

Vraćamo se na spomenutu brzinu promjene Zakona:

 

Nije provedba uredbe o udrugama jedini problem u jedinicama lokalne samouprave, tu je i Zakon o sportu, kako primjećuju načelnik Sirača Branimir Miler:

 

…dolje, znači lokalna samouprava općine i gradovi, a gore je država. Poveznica su uredbe odredbe propisi zakoni propisani odozgo bez procjene uvida i analize stanja u mjestima na koja se ta pravila odnose. Treba znati i stalno podsjećati kako:

 

Kako pojašnjava načelnik Sirača u analizi ove teme:

 

Kršenje Zakona se sankcionira. Kada neku temu problematiziramo onda tražimo i prijedloge rješenja. Kako prenormiranost odnosno pravu zakonsku diktaturu kakvu sada imamo dovesti u izvorni smisao, a da pravila ne budu protiv nego u korist društvenih vrijednosti?

 

Vijećnici su upozorili na novi sustav uplata računa, kako i koga prepoznaje odnosno ne prepoznaje sustav:

 

I sporan je taj iznos i obračun već od svega dvije lipe. Zadatak je ovaj problem što prije riješiti. U informativnim minutama prenosimo još jedno otvoreno vijećničko pitanje koje glasi:

 

Tekst, slike i zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti sa 21. sjednice: 

Zapisnik 21. sjednice Općinskog vijeća
Odluka o nepristupanju naselja Barica u Lokalnu akcijsku grupu 'Zeleni trokut'
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač
Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač
Odluka o o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade – Suvenir Arbor
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade – Građapromet
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2015. godinu