Tema 20. sjednice Vijeća općine Sirač bili su proračuni: rebalans ovogodišnjeg i donošenje Proračuna za 2016. godinu.

 

Dokumenti sa 20. sjednice: 

Skraćeni zapisnik s 20. sjednice
III. Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Izmjene programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2016. godinu
Odluka o izvršenju proračuna Općine Sirač za 2016. godinu
Ispravak Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2016. godinu
Odluka o pokriću manjka prihoda nefinancijske te prijenos viška prihoda poslovanja i viška prihoda od financijske imovine u 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu