Ovogodišnjim projektnim planovima u Općini Sirač obuhvaćeni su rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića, izgradnja nogostupa u Kipu, uređenje Općinske vijećnice i arhiva te uređenje streljane. Kako stižu odobrenja za neke od navedenih projekata tako je potrebno uskladiti Proračun općine što su vijećnici Općinskog vijeća Sirača i učinili na 2. sjednici novog saziva prihvaćanjem trećeg rebalansa ovogodišnjeg Proračuna, potrebnog, kako pojašnjava načelnik Igor Supan:

 

Od spomenutih, odobreni su i projekti:

 

Slijedom predloženog Dnevnog reda na 2. sjednici prihvaćen je i prijedlog Odluke o Prvim izmjenama urbanističkog Plana uređenja Poduzetničke zone Lanara:

 

Da li će u drugom polugodištu ove godine doći do promjena u izdvajanjima za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Općinskog vijeća?

 

 

Još jedna Odluka usvojena je na ovoj sjednici Općinskog vijeća, na zahtjev Caffe bara Bond, ovaj ugostiteljski objekt u Siraču oslobođen je plaćanja komunalne naknade u vremenu u kojem zbog provedbe epidemioloških mjera nije radio.

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 2. sjednice:

Skraćeni zapisnik
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
III. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Lanara
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade – Bond d.o.o.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara