Na 19. sjednici šestog saziva općinskog Vijeća usred mandata umjesto dosadašnje potpredsjednice Vijeća Dijane Rajek za novog je potpredsjednika izabran Mirko Panifer. Do promjena u izboru potpredsjednika Vijeća došlo je nakon što je Dijana Rajek svoju novu i poslovnu i životnu šansu pronašla u Njemačkoj, kako kaže načelnik Branimir Miler:

 

Za to vrijeme u Siraču općinski prihodi padaju jer poduzeća se gase, a kao posljedica opće gospodarske klime. Načelnik podsjeća:

 

Posao revizije nije upitan. U Siraču je obavljena revizija, a od načelnika saznajemo što se tijekom postupka traži:

 

A to za jednice lokalne samouprave praktično znači?

 

Kako smo saznali na ovoj sjednici postavlja se pitanje isplativosti održavanja groblja te Doma kulture odnosno Mjesnog doma, a što se nudi kao alternativa?

 

Dopuna Dnevnog reda bila je Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti za javnu rasvjetu. Na natječaj su pristigle tri pravovaljane ponude. Najskuplja je ponuda HEP-opskrbe, a druge dvije Nox grupe iz Varaždina i Hrvatskog telekoma gotovo su identične i iznose 104 tisuće i 189 kuna bez PDV-a. Razlika je 35 lipa koje Hrvatski telekom čini jeftinijim u odnosu na Varaždince. Odabrana je jeftinija ponuda za koju je spletom datih okolnosti unazad nekih 18 godina jedan od vijećnika prokomentirao da se to u finalu i neće pokazati najjeftinijom ponudom.

Na sjednici smo saznali kilometražu nerazvrstanih puteva na području Sirača:

 

Odobreno je pet stipendija, dvije srednjoškolske i tri studentske, a sve Odluke o Izvješćima korisnika stipendija su prihvaćene. Podnositelji zahtjeva za stipendije trebaju znati da su kriteriji iznad svega i iznad iznimne nadarenosti pojedinih studenata, a svaki propust u dostavljanju tražene dokumentacije može biti eliminirajući prilikom odlučivanja. Što se tiče Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obraćun plaća načelnika i zamjenika sve je ostalo isto samo je formulacija drugačija.

Izvor: Radio Daruvar

 

Dokumenti sa 19. sjednice:

Skraćeni zapisnik sa 19. sjednice
Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sirač
Odluka o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti nabava kamenog materijala
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće načelniku i zamjeniku
Odluka o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač
Odluka o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2014/15
Odluka o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2013/14
Odluka o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2012/13
Odluka o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2011/12
Odluka o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2010/11
Odluka o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2009/10
Odluka o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2008/09
Odluka o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2007/08
Zaključak – oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2015.g. Suvenir Arbor