Sve odluke koje su se našle na dnevnom redu ove sjednice općinskog Vijeća, održane 16. ožujka 2015. su prihvaćene. U dijelu sjednice koji se odnosi na razno saznali smo kako je krajem prošlog tjedna u Zagrebu održan sastanak Udruge općina RH, a član udruge je i općina Sirač. Na sastanku je problematizirano pitanje koje se sve češće povlači u javnosti, a radi se o gašenju malih općina. Opstanak općina za načelnika Branimira Milera nema alternativu:

 

Kako ističe načelnik Sirača, među tih, više od 400 općina u Hrvatskoj, svaka ima svoje predstavnike koji kada se podvuče crta predstavljaju preko milijun ljudi. U udruzi općina usuglašeni su i oko stava, a po pitanju problematike administrativnog preustroja jedinica lokalne samouprave ili ukidanja općina!

 

Na sjednici doznajemo i da je predstečajna nagodba za tvrtku 'Kamen Sirač' prihvaćena i da je jedna od posljedica predstečajne nagodbe, 180 tisuća kuna duga prema općini, a za koji se predlaže otpis:

 

U Općini je kilograme papira dva tjedna češljala revizija. Na Izvješće revizije se čeka, ali su načelnik Branimir Miler kao i većina vijećnika prokomentirali metodologiju rada češljanja papira:

 

Ima li logike prosudite sami?! Na sjednici u Siraču privaćene su sve Odluke predloženog dnevnog reda. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova u idućem petogodišnjem razdoblju dodijeljena je poduzeću 'Elmo', a koncesija za prijevoz pokojnika dodijeljena je daruvarskom 'Darkomu'. U proračunu je za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Vijeća za 2015. godinu osigurano 14.210 kuna, sadnice šljiva će se sufinancirati s 15 kuna po sadnici, a prihvaćena je Odluka o kupnji nekretnine kako bi se riješio problem parkirališta pokraj groblja.

Prihvaćen je prijedlog vijećnika o minimalnoj nadoknadi za trgovinu na malo izvan prodavaonice, a prihvaćeno je Izvješće o planu gospodarenja otpadom uz napomenu kako je općina predala zahtjev za dva mini reciklažna dvorišta.

I. Ivanović-Lasta, Radio Daruvar

 

Dokumenti sa 13. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije dimnjačarskih poslova
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije prijevoz pokojnika
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
Odluka o sufinanciranju nabave sadnica šljive na području Općine Sirač u 2015. godini
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put N.Š. Zrinskog uz prugu pored laktofriza
Odluka o kupnji nekretnine u k.o. Sirač
Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Sirač
Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Sirač na dan 31. prosinca 2014. godine
Odluka o rashodovanju imovine
Odluka o otpisu potraživanja
Odluka o utvrđenom višku imovine
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
Odluka vijeća o financijskoj pomoći
Ispravak proračuna Općine Sirač za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu