Tema sjednice Vijeća općine Sirač bili su proračuni: rebalans ovogodišnjeg i Proračun za iduću godinu. Reblans je prihvaćen s jednim suzdržanim glasom, a načelnik općine Branimir Miler obrazlaže razloge zbog kojih je trebalo uskladiti prihodovnu i rashodovnu stranu ovogodišnjeg općinskog Proračuna:

Branimir Miler:

 

Bez obzira na rebalans investicije ne trpe:

Branimir Miler:

 

Proračun općine Sirač za 2015. godinu iznosi devet i pol milijuna kuna i jednoglasno je prihvaćen na sinoćnjoj sjednici Vijeća u Siraču:

Branimir Miler:

 

Održana je i prezentacija strateških projekata razvoja općine u idućem šestogodišnjem razdoblju, a na kojoj je bio prisutan ekonomski analitačar Damir Novotni sa svojim suradnicima. Strateški projekti su temelj pripreme za kandidaturu programa prema Europskoj uniji s kojima općina ide već od prvog kvartala iduće godine. Među projektima su: pročistač otpadnih voda s kolektorom i reciklažnim dvorištem uz sređivanje prilaznog puta, izgradnja etno sela, izgradnja prostora za izviđače, energetsko postrojenje, rekonstrukcija mlina, rekonstrukcija Hrvatskog doma i obnova Starog grada, što je sve Vijeće jednoglasno prihvatilo. Cilj pripreme spomenutih budućih projekata je pružiti šansu mladim ljudima koji će se u ovim razvojnim programima općine prepoznati i ostati živiti i raditi na svom terenu, na području općine Sirač.

I. Ivanović Lasta, Radio Daruvar

 

Dokumenti sa 11. sjednice:

II Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu
Izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
Izmjena programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Izmjene programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Izmjene programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu

 

Dokumenti sa 12. sjednice:

Proračun Općine Sirač za 2015. i projekcije za 2016. 2017. godinu
Odluka o izvršenju proračuna Općine Sirač za 2015. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
Zaključak o izradi Strategije razvoja za razdoblje od 2015. do 2020. godine