Ovim putem Vas podsjećamo da je od 5. rujna 2022. započela akcija sakupljanja glomaznog otpada na području pružanja javne usluge društva Darkom. Datumi odvoza prema područjima (Grad Daruvar, općine Končanica, Dežanovac, Đulovac i Sirač) nalaze se na postojećem rasporedu odvoza otpada koji su korisnici dobili uz račune.

Raspored otpada možete preuzeti na linku: https://www.darkom-daruvar.hr/komunalno.html