S ciljem bolje zaštite svojih građana Općina Sirač osigurala je prva 4 automatska vanjska defibrilatora za mjesta Sirač, Kip i Šibovac.

Pozivamo sve udruge i zainteresirane građane da se jave te dogovore termin za edukaciju s ciljem osposobljavanja polaznika za prepoznavanje stanja koja ugrožavaju život te rukovanja AVD uređajem!

Kontakt: Tomislav Petrušić  091 586 2279