Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima posjetio je 8. rujna 2016. općinu Sirač i tom prilikom obišao prostorije ambulante i stomatološke ordinacije. Za vrijeme posjeta općini župan se sastao s načelnikom Branimirom Milerom, a sastanak je bio posvećen renoviranju zgrade i prostorija siračke ambulante i stomatološke ordinacije.

Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija i Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. i 2017. godini kreću u temeljitu obnovu ambulanti u kojima rade liječnici opće prakse, a koji pokrivaju potrebe kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama. Naime, jednak standard u zdravstvu je od iznimne važnosti za građane našeg kraja i uz velike projekte u zdravstvu, poput gradnje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, ne treba zanemariti potrebe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje naši pacijenti zapravo ostvaruju prvi kontakt s liječnikom. Spomenuto potvrđuje župan Damir Bajs:

 

Tako će Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem decentraliziranih sredstava preko svog Doma zdravlja staviti u obnovu sve ambulante na svom području za što je u 2016. i 2017. godini osiguran iznos od 1.200.000,00 kuna. Time su se osigurali financijski okviri za radove i obnovu ambulanti koje će tada imati ujednačeni standard, a radovi će se odvijati ovisno o potrebama svake pojedine ambulante. Radovi će tako obuhvatiti izgradnju vezanu uz bolji prolaz objektu, izmjenu stolarije ili neke druge radove ovisno o potrebi, pojašnjava župan Bajs:

Tijekom županove posjete Siraču bila je i vršiteljica dužnosti ravnateljice Doma zdravlja BBŽ Ljubica Čaić koja je pružila jednu opću informaciju o stanju u kojem se nalaze ambulante u županiji:

 

Nakon što arhitekti naprave prijedlog troškova za radove koji su potrebni i usuglašeni, odmah će se pristupiti raspisivanju natječaja za izvođača radova za svaku pojedinu ambulantu kako bi se što prije krenulo u planirane investicije.

U sklopu obnove ambulanti diljem Bjelovarsko-bilogorske županije predviđa se i suradnja i partnerski odnos s gradovima i općinama prvenstveno u pogledu uređenja okoliša ili boljeg pristupa ordinaciji.

Navedeni radovi ujedno su i priprema za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu temeljem sredstava Europske unije i natječaja za dobivanje europskih sredstava na koja će aplicirati Bjelovarsko-bilogorska županija kao predlagač. Riječ je o natječaju koji podrazumijeva nabavu dijagnostičko-terapijske i medicinsko-tehničke opreme kako bi ordinacije primarne zdravstvene zaštite uz uređen prostor za rad imale i najsuvremeniju opremu i dijagnostiku.

U konačnici riječ je o trideset i devet objekata u kojima naši građani dobivaju primarnu zdravstvenu zaštitu, a koji bi u naredne dvije godine prema planu trebali biti kompletno uređeni i primjereni zdravstvenom standardu 21. stoljeća.

 

Od župana Damira Bajsa doznajemo i kada je planiran početak i završetak radova na obnovi ambulante i stomatološke ordinacije u Siraču:

Doktorica Ljiljana Žunić pruža uvid u broj pacijenata u ambulanti u Siraču:

Predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Juraić ima sve riječi hvale za doktoricu u Siraču:

Što će obnova ambulante i stomatološke ordinacije značiti osoblju koje u njima radi?

Kao što smo čuli od opreme u ambulanti ima dosta toga, ali nedostaje ultrazvuk koji bi bio prioritet tijekom postupka obnove opreme planiranog kako je istaknuo župan Damir Bajs iduće godine:

U postupak obnove ambulanti koje provodi županija partneri su gradovi i općine. Obveza gradova i općina u ovom poslu je uređenje okoliša odnosno boljeg pristupa ordinaciji što je u Siraču još prošle godine urađeno. Općina Sirač ima pripremljene i druge projekte, što je potvrdio načelnik Branimir Miler:

Od ukupno 39 objekata u županiji, plan obnove ambulante i ordinacije u Siraču je da siračke prostorije budu treće na redu za obnovu. Podsjećamo da postupak obnove počinje nakon dovršetka troškovnika za dva tjedna.

 

Tekst i fotografije: Bjelovarsko-bilogorska županija
Zvučni zapisi: Radio Daruvar