Članovi DVD-a Sirač i Šibovac obilježili su 4. svibnja 2012. godine dan vatrogasaca, sv. Florijana. U crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Siraču sudjelovali su na večernjoj svetoj misi u 19 sati nakon čega su se uputili prema Vatrogasnom domu u kojem je održana Svečana sjednica DVD-a Sirač.

Predsjednik DVD-a, Stjepan Juraić pozdravio je sve nazočne goste i obratio se s nekoliko riječi. Na sjednici je najveća pažnja posvećena cijelom dosadašnjem radu DVD-a Sirač, a govorilo se o uspjesima i zaslugama svih članova kroz povijest društva od osnutka do danas. A sve je to najava obilježavanja 120-te obljetnice rada i djelovanja DVD-a Sirač koja će se održati u subotu, 26. svibnja 2012. u sklopu Dana općine Sirač.

Na svečanoj sjednici DVD-a Sirač dijeljenje su zahvalnice, priznanja i odlikovanja članovima društva i svim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim angažmanom sudjelovale i doprinijele radu i djelovanju DVD-a Sirač.

 

Fotografije: Antonio Demeter