Razvojni centar Daruvar održao je 8. veljače 2018. u prostorijama KUD-a predstavljanje na kojemu je bio nazočan veći broj sudionika iz različitih sektora: pravnih i fizičkih osoba, predstavnika udruga, ustanova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Nakon uvodnog pozdrava načelnika, gosp. Branimira Milera, ravnateljica Razvojnog centra Daruvar, gđa. Marija Stražičić prezentirala je rad Razvojnog centra sukladno potpisanom sporazumu između Razvojnog centra i općine Sirač. Sporazumom su usuglašene usluge koje Razvojni centar pruža subjektima s područja Općine te je definirano financiranje dijela troškova rada Razvojnog centra.

Misija Razvojnog centra je svojim djelovanjem doprinijeti unapređenju rasta i razvoja kroz pripremu i provedbu EU projekata, aktivnim djelovanjem na podršci i privlačenju investicija, stvaranje poticajne poduzetničke klime kontinuiranim informiranjem i edukacijom poduzetnika.

Ciljevi centra su: poticanje i privlačenje investicija; stvaranje poticajne poduzetničke klime; izrada Strategije i strateških dokumenata te baze razvojnih projekata; izrada i provedba Programa poticanja poduzetništva na području grada Daruvara; osnivanje i stavljanje u funkciju poduzetničkog inkubatora; mentorstvo; kreirati i pružiti kompletnu uslugu poduzetnicima temeljenu na dosadašnjem iskustvu, edukaciji i stalnom praćenju tržišta.

Pogodnosti za poduzetnike: besplatne informacije i savjetovanje o otvorenim natječajima i poticajnim sredstvima; besplatne edukacije za poduzetnike; besplatna izrada jednog projekta za HAMAG mikro i male zajmove; besplatna izrada jednog projekta za nacionalne natječaje ili strukturne fondove EU malog obima ovisno o potražnji i provedbenim kapacitetima Agencije; subvencionirane cijene usluga za poduzetnike s područja grada Daruvara i općina Končanica, Dežanovac i Sirač.

Predstavljeni su natječaji u najavi za bespovratna sredstva. Nakon predstavljanja rada Razvojnog centra sudionici imali priliku postaviti pitanja te su dobili konkretne informacije i pojašnjenja. Također su svi pozvani da se sa upitima ubuduće obraćaju u Razvojni centar.

 

tekst: Razvojni centar Daruvar, foto: Antonio Demeter