Jedan od najvećih projekata „Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u Šibovcu“ približio se kraju te su obavljeni i završni radovi. Projekt je najvećim dijelom sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“.

 

Naime, krajem travnja 2020. godine potpisan je Ugovor s izvođačem radova Promet građenje d.o.o. iz Požege o radovima na rekonstrukciji i opremanju društvenog doma u Šibovcu. Vrijednost radova iznosi 3.501.056,60 kuna, a veliki dio sredstava u iznosu od 2.952.642,90 kuna sufinanciran je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. Rok izvođenja radova bio je 10 mjeseci od potpisa Ugovora.

U projektu je planirana cjelokupna rekonstrukcija društvenog doma u Šibovcu od uređenja dvorišta, promjene stolarije, unutarnjeg uređenja, postavljanja pozornice, sanitarnog čvora, fasade, te kompletno opremanje sanitarijama, kuhinjom i drugom potrebnom opremom važnom za stavljanje u punu funkciju navedenog doma. Ovo je samo još jedan korak bliže cilju kojima se želi stanovništvu svakoga mjesta u Općini Sirač pružiti mjesto za razna druženja, održavanja kulturnih, ali i drugih događaja.

Nanošenjem finog sloja asfalta, u veljači 2021. godine završeni su grubi građevinski radovi na projektu "Rekonstrukcije i dogradnje mjesnog doma u Šibovcu"

 

Tijek radova izgradnje novog doma u Šibovcu u listopadu 2020. godine.