Obavještavamo  Vas da je LAG Bilogora-Papuk dana  20.12.2022  objavio Prve Izmjene LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladne TO 6.3.1.)

za područje gradova :Grubišno Polje i Daruvar te općina :Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Izmjene su izvršene zbog potrebe usklađivanja sa primjenom Eura kao službene valute.

Izmjene se odnose na promjene rokova  za prijavu projekata  te posljedično  izmjene roka za izmjenu Natječaja te podnošenje pitanja. U ostalim dijelovima Natječaj za TO 1.1.2. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

 

Sve o Prvim Izmjenama LAG natječaja PMG-4/2022 može se saznati na linku:

I.Izmjene LAG Natječaja tip operacije 1.1.2 LRS (6.3.1.PRR)