Poštovani korisnici Općine Sirač!

Općina Sirač i Darkom d.o.o. na području općine obavljaju i uslugu odvojenog prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu pogledajte na službenoj web stranici Općine Sirač niže u privitku i Darkoma-a.

Osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku kako bi se mogli upisati podaci o posjedniku otpada uz vođenje evidencije o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno za korisnike s područja Općine Sirač.

 

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta (REC-59)

Radno vrijeme: 11:00 – 15:00 sati

Raspored rada na lokaciji Stjepana Radića bb, Sirač (iza caffe bara „BOND“):

srijeda 21.06.2017., 28.06.2017., 12.07.2017. i 26.07.2017.

Za sve informacije možete nazvati Darkom d.o.o. na telefon 043/440-750.

 

Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta – Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu