Općina Sirač potpisala je u četvrtak, 6. svibnja 2021. godine Ugovor za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić u Siraču sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, koji sufinancira projektnu dokumentaciju oko 40 posto, s čime će se steći preduvjet za izgradnju vrtića.

Trenutno se dječji vrtić u Siraču nalazi u u sklopu škole, u njemu je 40-ak djece te im fali prostora, a javila se i potreba odvajanja od škole.

– Za idejni projekt u planu je da vrtić ima tri mješovite skupine djece, jedne jaslice s dvije odgajateljice po skupini, da sadrži malu dvoranu za vrtićance, urede za računovodstvo, tajnicu i ravnateljicu, kuhinju i ostale potrebne prostorije potrebne za funkcioniranje vrtića te vanjsko igralište – rekao je zamjenik načelnika općine Sirač, Igor Supan koji je i potpisao Ugovor.

 

S obzirom da načelnik općine ne smije trenutno ulaziti u nabave, nakon izbora će slijediti nabava za projektanta, a nakon potpisivanja ugovora slijedit će izrada glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole.

– Kada se to napravi, predstoji nam čekati mjeru 7.4.1. za sufinanciranje izgradnje vrtića. Još je rano govoriti kada će biti početak radova jer to ne ovisi o nama s obzirom na pozamašan iznos izgradnje vrtića od četiri ili pet milijuna kuna što općina ne može financirati sama nego moramo čekati natječaj na europskim fondovima kako bi se mogli prijaviti na sufinanciranje – istaknuo je Igor Supan.

Izvor: mojportal.hr
Fotografije: Općina Sirač