U srijedu, 29. travnja 2020. godine, u Općini Sirač potpisan je Ugovor s izvođačem radova Promet građenje d.o.o. iz Požega o radovima na rekonstrukciji i opremanju društvenog doma u Šibovcu. Vrijednost radova iznosi 3.501.056,60 kuna, a veliki dio sredstava u iznosu od 2.952.642,90 kuna sufinanciran je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. Rok izvođenja radova je 10 mjeseci od potpisa Ugovora.

U projektu je planirana cjelokupna rekonstrukcija društvenog doma u Šibovcu od uređenja dvorišta, promjene stolarije, unutarnjeg uređenja, postavljanja pozornice, sanitarnog čvora, fasade, te kompletno opremanje sanitarijama, kuhinjom i drugom potrebnom opremom važnom za stavljanje u punu funkciju navedenog doma. Ovo je samo još jedan korak bliže cilju kojima se želi stanovništvu svakoga mjesta u Općini Sirač pružiti mjesto za razna druženja, održavanja kulturnih, ali i drugih događaja.