Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).
 
Namjena sredstava je za:

  • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
  • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 12.05.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

 

Link na javni poziv i natječaj nalazi se na službenim stanicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a tekst natječaja te obrasce i priloge možete preuzeti i na našim stranicama.

 

Program PNM 2020.
Otvoreni Javni poziv PNM 2020.
Prijavni obrazac PNM 2020.
Popis prihvatljivih područja provedbe Programa prema vrijednosti indeksa razvijesnosti
Skupna izjava PNM 2020.
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti PNM 2020.
Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava PNM 2020.
Ugovor PNM 2020.