Obavijest – Plan cijepljenja protiv COVID 19

Bjelovarsko bilogorska županija u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Bjelovarsko bilogorske županije omogućila je da se provede cijepljenje mještana svih općina naše županije koji možda nisu mogli zbog udaljenosti ambulante ili drugih razloga obaviti cijepljenje protiv COVID 19.

Sada je cijepljenje omogućeno putem COVID-BUSA kao još jedan način da dosegnemo što veću procijepljenost
stanovništva naše županije.

 

PLAN CIJEPLJENJA COVID – BUSOM  NA PODRUČJU OPĆINE SIRAČ

 

I. DOZA Cijepljenje Covid 19 – Cjepivo Pfizer

Utorak, 20. srpnja 2021. godine

KIP – Društveni dom – od 09:00 do 10:00 sati

SIRAČ – Hrvatski dom – od 10:30 do 11:30 sati


II. DOZA Cijepljenje Covid 19 – Cjepivo Pfizer

Utorak, 3. kolovoza 2021. godine

BIJELA – Društveni dom – od 09:00 do 10:00 sati

ŠIBOVAC – Društveni dom – od 10:30 do 11:00 sati


II. DOZA Cijepljenje Covid 19 – Cjepivo Pfizer

Utorak, 17. kolovoza 2021. godine

KIP – Društveni dom – od 09:00 do 10:00 sati

SIRAČ – Hrvatski dom – od 10:30 do 11:00 sati