SEDMI LAG NATJEČAJ – TO 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK

Obaviještavamo Vas da je LAG „Bilogora-Papuk“ dana 28.05.2021 objavio natječaj, drugi po redu za tip operacije 1.1.1. LRS „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ oznake PRM-2/2021 za područje gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“ 

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk: Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar te općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

 

Sve o natječaju može se saznati na linku:

http://www.lag-bilogora-papuk.hr/hr/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-1-1-1-lrs-laga-bilogorapapuk/860302210/