U sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu kojeg provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u cilju ostvarenja održivosti razvoja lokalne zajednice, navedeno ministarstvo dodijelilo je 200.000,00 kuna za projekt uređenja kolnih ulaza u dvorišta u Frankopanskoj i Tomislavovoj ulici u Siraču. Ukupni troškovi projekta iznose 430.065,50 kuna.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod sto posto prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.