Javni poziv za poticanje gospodarstva na području Općine Sirač

 

– Jačanje konkurentnosti poduzetnika:

1.1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika

Obrazac P-1.1.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava

 

1.2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme

Obrazac P-1.2.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava

 

1.3. Potpora za certificiranje proizvoda i proizvodnih procesa

Obrazac P-1.3.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava

 

1.4. Potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU

Obrazac P-1.4.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava

 

1.5. Potpora za izlaganje na sajmovima

Obrazac P-1.5.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava

 

– Razvoj poduzetničke infrastrukture:

2.1. Oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Obrazac P-2.1.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava

 

2.2. Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade

Obrazac P-2.2.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava

 

– Stručna i poduzetnička izobrazba:

3.1. Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje, te polaganje stručnih i majstorskih ispita

Obrazac P-3.1.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava

 

– Povećanje zapošljavanja:

4.1. Potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje

Obrazac P-4.1.
Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Skupna izjava