U sklopu programa Dana općine Sirač 2011. godine organizirana je i otvorena izložba umjetničkih fotografija Nensi Rendić u prostorijama KUD-a koju je inicirala nedavno osnovana Udruga roditelja školske djece Sirač.

Nensi Rendić, kći Suzane i Darka, rođena je 11. travnja 1995. i živi u Siraču. Već kao osnovnoškolka izražava i razvija svoje sklonosti ka fotografiji i fotografiranju. 2010. godine upisuje srednju školu u Daruvaru, njeni obzori se proširuju, a sklonosti ka fotografiranju prerastaju u istinski talenat. Potpuno neovisno i mladenački prihvaća igru svjetlosti i boja i svojim fotoaparatom zaustavlja najčudesnije trenutke u vremenu. Baš kao u igri…