Trenutno se obavljaju radovi na objektu odvodnje s privremenim ispustom kanalizacijskog sustava naselja Sirač u recipijent rijeku Bijelu. Početkom 2006. godine dobivena je građevinska dozvola za izgradnju kanalizacije za sve kolektore.

Karta plana izgradnje kanalizacije po godinama: