Poštovani korisnici,

od 17.-19. rujna 2018. g. sakupljat će se i odvoziti glomazni otpad.

Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U više stambenim blokovima (zgradama) bit će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.*

Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-768.

Raspored odvoza glomaznog otpada:

17. rujna 2018. – Općina Dežanovac i Općina Končanica

18. rujna 2018. – Općina Đulovac i Općina Sirač

19. rujna 2018. – Grad Daruvar

*Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flor